Empower coachning

Vem är du? Vart är du på väg?

Empower handlar om ditt inre, om hur du finner svaren inom dig själv. Ett otroligt redskap att använda när du till exempel upplever att du står och stampar på samma fläck, befinner dig i ett vägskäl där du är osäker på vilken väg du ska välja eller bär på minnen från till exempel svåra upplevelser.

Empower är en metod för att ersätta dessa minnen ur vårt medvetande med positiva bilder.