Medial vägledning

Redan för några år sedan förstod jag att andevärlden var mig nära. Vid ett flertal gånger har de bett om min hjälp, av olika anledningar. Dessa upplevelser var för mig väldigt självklara. Mitt intresse blev starkare och jag ville utbilda mig och lära mig mer.

Jag är idag Certifierat Medium, det vill säga att min förmåga har testats och dokumenterats.

Idag känner jag en otrolig tacksamhet till min förmåga, då jag när som helst kan ha en dialog med någon som lämnat mig. Jag kan hjälpa mina medmänniskor med detta och säga det som aldrig blev sagt eller tala om tacksamhet och saknad.