Kraniosakral terapi är en mjuk, djup och väldigt omfattande behandling. Med hjälp av kommunikation via de kraniella nerverna, ryggmärgsvätskan och hjärtat, sätts läkningsprocesser i gång i din kropp.

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser, vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan.

Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå med mera.

Jag är diplomerad Kraniosakral Terapeut med stor kunskap om metoden.